iCube® Winet - Pánske okuliare na Počítač s filtrom modrého svetla

Svetlo sa skladá z rôznych farieb, ktorých súčasťou je aj modré svetlo. Modré svetlo zo slnka v malom množstve má pozitívny účinok. Dopomôže k vytváraniu hormónu šťastia. Ale modré svetlo vyžarujú aj displeje digitálnych zariadení. Dnešný moderný svet je postavený na týchto zariadeniach, ktoré všade nás obklopujú. Preto je podstatné, aby sme vnímali nie len ich výhody ale aby sme mali na zreteli aj ich negatívne účinky. Rozhodni sa pre štýlové ochranné/počítačové okuliare!